آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز111
mod_vvisit_counterدیروز174
mod_vvisit_counterکل بازدیدها285240

ارتباط با ما

 آدرس : یزد خیابان کاشانی روبروی مخابرات شهید روحپرور کوچه فاطمیه تلفن : 6231505


طراحي شده توسط:
مجير عطارنيا

نفرات برتر

برای مشاهده نفرات برتر آزمون 7 فروردین کلیک کنید

نام نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه  تراز  رشد
فهيمه زارع بهناز مظفرى چهارم انسانى 29 7585 0
فهيمه زارع الهه پور فرخ چهارم انسانى 47 7417 -3
خانم مصطفوى فاطمه پوركوثرى چهارم انسانى 52 7372 -1
خانم مصطفوى ياسمن شايق چهارم انسانى 70 7249 -5
فهيمه زارع مهلا پورشمسى بندرآباد چهارم انسانى 76 7210 -1
خانم مصطفوى سارگل ابراهيمى غلامى چهارم انسانى 84 7175 -1
فهيمه زارع مهسا كرامتيان چهارم انسانى 109 7039 -1
فهيمه زارع مطهره زارع مظلوم چهارم انسانى 117 7014 1
فهيمه زارع سمانه احرام پوش چهارم انسانى 185 6806 -2
خانم مصطفوى مهسا قاسمى فيروز آبادى چهارم انسانى 189 6789 3
فهيمه زارع معصومه حاتمى چهارم انسانى 221 6733 -4
فهيمه زارع مهلا عطاران بندر آبادى چهارم انسانى 223 6730 -3
خانم مصطفوى عاطفه دره زرشكى چهارم انسانى 240 6675 1
فهيمه زارع مهديه دهقان بنادكوكى چهارم انسانى 240 6675 4
خانم مصطفوى سيده ستاره سيدعلاقه بند چهارم انسانى 262 6637 -2
خانم مصطفوى فرزانه انتظارى چهارم انسانى 266 6630 -1
فهيمه زارع مطهره بخشى چهارم انسانى 282 6597 -2
مژگان قائمى فائزه فخرابادى چهارم انسانى 289 6594 5
خانم مصطفوى سيده ياسمن ال داود چهارم انسانى 306 6566 -3
فهيمه زارع مهناز برزگرى نصرآبادى چهارم انسانى 330 6515 0
فهيمه زارع سرورالسادات هاشمى چهارم انسانى 357 6483 3
فهيمه زارع فائزه محمدى على آبادى چهارم انسانى 366 6468 5
مژگان قائمى ساجده فخرآبادى چهارم انسانى 397 6431 5
خانم مصطفوى مهسا رشيدى چهارم انسانى 418 6401 -3
مژگان قائمى عاليه السادات باقى زاده بافقى چهارم انسانى 420 6400 -2
سازمان استثنايى فهيمه رضائى پور قنات النوج چهارم انسانى 422 6398 -2
مژگان قائمى افسانه غلامى بنادكوكى چهارم انسانى 444 6369 8
مژگان قائمى فاطمه صميمى محمد آبادى چهارم انسانى 448 6363 2
خانم مصطفوى شكوفه تجمليان چهارم انسانى 476 6331 -9
مژگان قائمى نجمه داد آفرين چهارم انسانى 488 6315 -12
فهيمه زارع الهه السادات ميربندرآبادى چهارم انسانى 502 6299 -2
مژگان قائمى مهناز نويد چهارم انسانى 525 6271 8
فهيمه زارع زهرا كربلائى هادى چهارم انسانى 559 6236 -3
خانم مصطفوى مهسا عمو قديرى چهارم انسانى 595 6206 -5
خانم مصطفوى نيلوفر ابريشمى چهارم انسانى 627 6176 2
مژگان قائمى الهام شهبازيان چهارم انسانى 739 6092 1
فهيمه زارع الهام اطلاع حريرى چهارم انسانى 759 6075 2
فهيمه زارع مريم وضيع طن يزدى چهارم انسانى 799 6047 5
خانم مصطفوى نگار شيشه بر چهارم انسانى 818 6039 -9
فهيمه زارع مطهره افخمى عقداء چهارم انسانى 829 6034 -4
زهرا محمدى مقدم غزاله تفاق چهارم تجربى 17 8118 -1
زهرا محمدى مقدم سارا سليم پور چهارم تجربى 42 7941 -4
زهرا محمدى مقدم ثناءالسادات پورطباطبائى چهارم تجربى 107 7705 2
زهرا نوح پيشه آذين ابراهيمى چهارم تجربى 128 7664 4
زهرا محمدى مقدم مريم چاكرى يزدى چهارم تجربى 137 7636 -2
زهرا نوح پيشه الهام ميرزائى چهارم تجربى 186 7550 2
فاطمه محمدى مقدم فهيمه كلانترى چهارم تجربى 244 7480 0
سيده سوفيا آتشى مريم برخورداريان چهارم تجربى 261 7454 3
زهرا محمدى مقدم فاطمه رمضانخانى چهارم تجربى 263 7453 3
فهيمه مصطفايى نغمه نعيمى بافقى چهارم تجربى 264 7452
زهرا محمدى مقدم هما فرحزادى چهارم تجربى 331 7351 -2
زهرا نوح پيشه ساجده زارع ده آبادى چهارم تجربى 389 7290 -10
نيلوفر محمدى مهسا شمسى زاده چهارم تجربى 431 7254 3
سيده سوفيا آتشى نجمه السادات هاشمى چهارم تجربى 448 7239 -5
زهرا نوح پيشه الهام فرمان رضايى چهارم تجربى 504 7201 -1
زهرا محمدى مقدم هانيه السادات امامى چهارم تجربى 554 7165 1
محبوبه اخوان حمامى ياسمن السادات يزدان پرست چهارم تجربى 730 7058 8
فاطمه محمدى مقدم زهرا مظفرى چهارم تجربى 758 7043 -4
زهرا محمدى مقدم ليلا محسن زاده چهارم تجربى 763 7040 -5
نيلوفر محمدى فاطمه عباسلو چهارم تجربى 839 7010 2
فاطمه محمدى مقدم محدثه مهرى بنستانى چهارم تجربى 871 6995 2
زهرا محمدى مقدم زهرا كلنگ دارى چهارم تجربى 1030 6930 1
نگار اشرفيان الهه السادات محسنى الحسينى چهارم تجربى 1030 6930 0
خانم مصطفوى ريحانه كريمى زارچى چهارم تجربى 1035 6929 1
فاطمه محمدى مقدم نگار دلال نژاد چهارم تجربى 1038 6928 5
نيلوفر محمدى زينب اسلامى حسن آبادى چهارم تجربى 1127 6896 1
سيده سوفيا آتشى منصوره ميرشمسى چهارم تجربى 1144 6890 3
فاطمه محمدى مقدم زهرا محمودى ميمند چهارم تجربى 1178 6876 3
زهرا محمدى مقدم فاطمه السادات شمس الدينى عز آبادى چهارم تجربى 1311 6829 -4
نيلوفر محمدى مريم زارع مهرجردى چهارم تجربى 1351 6815 3
فاطمه محمدى مقدم فروغ منتظرى سانيجى چهارم تجربى 1407 6796 1
فاطمه محمدى مقدم مهلا تكميلى چهارم تجربى 1482 6771 -4
نيلوفر محمدى منصوره جبارى موروئى- ميهمان 4565 چهارم تجربى 1545 6747 7
زهرا نوح پيشه محدثه ملاحسينى باجگانى چهارم تجربى 1632 6719 0
زهرا محمدى مقدم مهسا زارع زاده چهارم تجربى 1689 6701 -2
زهرا نوح پيشه شميمه شمس راد چهارم تجربى 1735 6688 -1
خانم مصطفوى نگين السادات مصطفوى يزدى چهارم تجربى 1739 6686 -5
زهرا محمدى مقدم فرزانه حسنى صدر آبادى چهارم تجربى 1759 6682 -4
زهرا نوح پيشه مهتاب السادات طباطبائى چهارم تجربى 1942 6634 -2
سيده سوفيا آتشى نجمه يزدانى چهارم تجربى 1959 6628 -5
زهرا نوح پيشه ليلا دهقانى تفتى چهارم تجربى 1977 6624 -4
سيده سوفيا آتشى مينا باقرى زاده چهارم تجربى 2033 6609 0
زهرا محمدى مقدم سيده ناديا حسينى قالى باف چهارم تجربى 2044 6606 -1
زهرا محمدى مقدم شيما السادات دهقان منشادى چهارم تجربى 2125 6587 0
زهرا محمدى مقدم زهرا كلانترى سرچشمه چهارم تجربى 2168 6577 -5
خانم مصطفوى فاطمه مقتدرى چهارم تجربى 2181 6573 2
سيده سوفيا آتشى شكوه مير جليلى چهارم تجربى 2185 6572 -2
زهرا محمدى مقدم مريم باغ بهشتى چهارم تجربى 2213 6566 -1
خانم مصطفوى ايماء علائى چهارم تجربى 2248 6559 2
زهرا محمدى مقدم شميم شكيبا چهارم تجربى 2371 6531 3
زهرا محمدى مقدم فاطمه مسكاران چهارم تجربى 2450 6512 -2
خانم مصطفوى ليلا عابدى اردكانى چهارم تجربى 2508 6498 0
زهرا محمدى مقدم زهره خدابنده چهارم تجربى 2601 6476 -1
سيده سوفيا آتشى مهديه دهقانى زاده بغداد آباد چهارم تجربى 2628 6469 -2
زهرا محمدى مقدم فاطمه مظفرى چهارم تجربى 2659 6464 -3
نگار اشرفيان مهديه پلونى گاوافشادى چهارم تجربى 2673 6460 1
خانم مصطفوى زهرا پيروزان چهارم تجربى 2702 6454 -3
فاطمه محمدى مقدم سارا برهانى گاريز چهارم تجربى 2758 6442 -1
فاطمه محمدى مقدم فرشته زارع بنادكوكى چهارم تجربى 2799 6435 -1
فاطمه محمدى مقدم فاطمه ملائى چهارم تجربى 2956 6404 -1
نگار اشرفيان الهام فراشاهيان يزدى چهارم تجربى 3038 6388 10
زهرا نوح پيشه آرزو مظفرى چهارم تجربى 3188 6362 2
فاطمه محمدى مقدم فاطمه السادات طباطبائى چهارم تجربى 3285 6345 4
زهرا نوح پيشه صدف آب حيات- ميهمان 2000 چهارم تجربى 3293 6343 -8
زهرا محمدى مقدم محيا رعيت حسين آبادى چهارم تجربى 3538 6302 4
زهرا محمدى مقدم مريم السادات الحسينى المدرسى چهارم تجربى 3574 6295 -6
سيده سوفيا آتشى بهناز وكيلى زارچ چهارم تجربى 3610 6290 -4
نگار اشرفيان مهسا فلكيان چهارم تجربى 3610 6290 -4
خانم مصطفوى ثريا آزادى طلب داودآبادى چهارم تجربى 3704 6274 -7
خانم مصطفوى نسيم شير غلامى چهارم تجربى 3713 6273 -3
زهرا محمدى مقدم هانيه هادى ندوشن چهارم تجربى 3787 6262 -3
زهرا نوح پيشه نسيم السادات مير باقرى فيروز آباد چهارم تجربى 3842 6253 -1
خانم مصطفوى مريم كريمى چهارم تجربى 3849 6252 -1
خانم مصطفوى نگار صديقى خويدكى چهارم تجربى 3935 6238 -4
سيده سوفيا آتشى مريم مهدى پور خراسانى چهارم تجربى 4136 6202 -1
زهرا محمدى مقدم سارا آخوندى ميبدى چهارم تجربى 4188 6192 -3
خانم مصطفوى فرشته كردگارى چهارم تجربى 4215 6188 -2
زهرا نوح پيشه آرزو سلطان عطار چهارم تجربى 4260 6181 -2
خانم مصطفوى مهسا ابوئى چهارم تجربى 4314 6171 0
زهرا محمدى مقدم نيلوفر خداداد سريزدى چهارم تجربى 4441 6151 0
نيلوفر محمدى فاطمه كريمى چهارم تجربى 4698 6110 -7
فاطمه محمدى مقدم معصومه زارع زاده رشكوئيه چهارم تجربى 4741 6102 -1
نگار اشرفيان فريبا زارع نظرى بياضى چهارم تجربى 4902 6076 -5
خانم مصطفوى مريم لطيفى ميبدى چهارم تجربى 5117 6047 -2
فهيمه مصطفايى فاطمه برزگر چهارم تجربى 5243 6029
زهرا نوح پيشه مهديه خباز زاده يزدى چهارم تجربى 5327 6018 9
فاطمه محمدى مقدم فروغ السادات عرب نجفى چهارم تجربى 5377 6011 -8
فاطمه مصطفوى يزدى جوانه جواهرچيان چهارم رياضى 130 7821 0
مليحه شيبانى فاطمه غفورى چهارم رياضى 135 7812 4
فاطمه مصطفوى يزدى فضه گلشنى قريه على چهارم رياضى 225 7637 6
مليحه شيبانى زهرا برزگرى دهج چهارم رياضى 227 7635 4
خانم مصطفوى مطهره برزگرى دهج چهارم رياضى 404 7399 2
مليحه شيبانى مهلا شاه خواجه چهارم رياضى 426 7369 1
تابنده قاسمى شيما السادات شهيدى چهارم رياضى 590 7194 7
خانم مصطفوى مهسا محمدى چهارم رياضى 643 7153 4
خانم مصطفوى عادله السادت حسينى چهارم رياضى 688 7118 7
فاطمه مصطفوى يزدى ضحى شريف يزدى چهارم رياضى 759 7049 2
فاطمه مصطفوى يزدى مهرنوش زرندوش چهارم رياضى 759 7049 1
مليحه شيبانى پريسا امامى چهارم رياضى 1155 6785 11
فاطمه مصطفوى يزدى مريم السادات مشتاقيان چهارم رياضى 1288 6716 -1
مليحه شيبانى فاطمه بافقى چهارم رياضى 1296 6713 1
مليحه شيبانى فريده جدى چهارم رياضى 1344 6688 4
مليحه شيبانى فريده السادات دهقان منشادى چهارم رياضى 1376 6671 -6
فاطمه مصطفوى يزدى زهرا ميرزا زاده چهارم رياضى 1494 6609 2
خانم مصطفوى فاطمه ياورى چهارم رياضى 1593 6561 2
فاطمه مصطفوى يزدى فاطمه خرمى چهارم رياضى 1749 6506 -3
خانم مصطفوى مريم برخوردارى نائينى چهارم رياضى 1796 6486 -1
مليحه شيبانى پرى ناز زرگران يزد چهارم رياضى 2097 6378 1
فاطمه مصطفوى يزدى مهديه اعتمادى چهارم رياضى 2179 6354 -2
خانم مصطفوى مينا احمدى چهارم رياضى 2197 6349 12
فاطمه مصطفوى يزدى فاطمه السادات مدرسى زاده چهارم رياضى 2356 6295 1
فاطمه مصطفوى يزدى گيتا سعادتى چهارم رياضى 2656 6212 -1
فاطمه مصطفوى يزدى الهام زارع راد چهارم رياضى 2664 6211 -2
فاطمه مصطفوى يزدى فاطمه فتوحى فيروزآباد چهارم رياضى 2798 6170 0
فاطمه مصطفوى يزدى عاطفه عالم رجبى چهارم رياضى 2832 6161 -2
خانم مصطفوى نازنين عليخانى چهارم رياضى 2836 6160 0
خانم مصطفوى سيده فاطمه ميرجليلى چهارم رياضى 3044 6109 -2
مليحه شيبانى مريم السادات حاتمى نسب يزدى چهارم رياضى 3101 6094 4
مليحه شيبانى فاطمه محفوظى چهارم رياضى 3121 6090 3
فاطمه مصطفوى يزدى مهديه عباسى چهارم رياضى 3329 6048 3
راضيه شاه بندرى طاهره شريفى حسابدارى سوم 79 6001 11
خانم شايسته گلرسان بهناز زارع بيدكى سوم انسانى 8 7439 -9
مريم السادات ممتاز شكيبا السادات طباطبايى سوم انسانى 11 7310 -10
خانم شايسته گلرسان شبنم بيطرف سوم انسانى 13 7294 -1
مريم السادات ممتاز عطيه پارسائيان سوم انسانى 26 7069 -6
مريم السادات ممتاز فاطمه آخوندى سوم انسانى 33 6955 -12
خانم شايسته گلرسان حانيه السادات دهقانى سانيج سوم انسانى 43 6819 -6
مريم السادات ممتاز زهرا السادات استاندارى سوم انسانى 56 6675 -10
خانم شايسته گلرسان هانيه مهدوى سوم انسانى 66 6604 -5
مريم السادات ممتاز معصومه حبيبيان سوم انسانى 114 6352 -6
مريم السادات ممتاز زكيه كاظمى مغستان سوم انسانى 121 6273 0
مريم السادات ممتاز فاطمه محمدى خمسيان سوم انسانى 186 6042 0
ناهيد سالارى ليلا امير بيگى تفتى سوم تجربى 19 7993 -2
ناهيد سالارى حانيه پارسائيان سوم تجربى 62 7659 -1
ناهيد سالارى فرزانه روزگارى سوم تجربى 67 7647 -1
خانم شايسته گلرسان ماجده ميرجليلى سوم تجربى 70 7643 3
ناهيد سالارى آتنا عبدالرضا زاده سوم تجربى 88 7558 0
ناهيد سالارى مهديه بحرى سوم تجربى 142 7392 -3
ناهيد سالارى فاطمه السادات حسينى سوم تجربى 144 7388 -1
حميده ابراهيمى پريسا قمشاهى سوم تجربى 152 7374 5
الهه فرمان رضايى سارا ميرحسينى سوم تجربى 165 7351 8
الهه فرمان رضايى مهسا پيرى اردكانى- ميهمان 5510 سوم تجربى 168 7339 -1
خانم شايسته گلرسان راحمه احمدى سوم تجربى 257 7147 2
الهه فرمان رضايى فاطمه بمانى سوم تجربى 290 7094 0
ناهيد سالارى فاضله طاهرى زاده سوم تجربى 321 7057 0
خانم شايسته گلرسان حانيه خيرانديش سوم تجربى 326 7051 0
ناهيد سالارى فاطمه مظلوم فرد سوم تجربى 382 6970 4
الهه فرمان رضايى مريم محمدكريمى سوم تجربى 389 6960 -5
فهيمه مصطفايى مهديه ساعت چى سوم تجربى 401 6943 -2
الهه فرمان رضايى پگاه صالحى فيروز آبادى سوم تجربى 481 6856 -14
الهه فرمان رضايى نيوشا فروزنيا سوم تجربى 487 6849 -3
حميده ابراهيمى مهسا حيدرنژاد سوم تجربى 491 6843 1
ناهيد سالارى زهرا افخمى عقدا سوم تجربى 580 6747 1
ناهيد سالارى نگار باقرى فهرجى سوم تجربى 596 6731 2
خانم شايسته گلرسان زهرا توكلى سوم تجربى 614 6714 -2
الهه فرمان رضايى آيدا جعفرى سوم تجربى 678 6646 1
ناهيد سالارى موژان شفيق- ميهمان 2500 سوم تجربى 679 6645 0
الهه فرمان رضايى الهام كارگر حاجى آبادى سوم تجربى 729 6604 -3
الهه فرمان رضايى سودابه شيخ عليشاهى سوم تجربى 750 6581 -5
حميده ابراهيمى مهلا دشتى سوم تجربى 792 6542 5
خانم شايسته گلرسان مهديه محمدى سوم تجربى 794 6541 -2
الهه فرمان رضايى لادن خرميان سوم تجربى 807 6536 2
الهه فرمان رضايى مريم باغيانى سوم تجربى 872 6494 0
خانم شايسته گلرسان الهه زارع رشكوييه سوم تجربى 932 6447 0
خانم شايسته گلرسان شادى دهستانى سوم تجربى 1036 6377 10
ناهيد سالارى زهرا بهرامى سوم تجربى 1051 6367 -3
حميده ابراهيمى اشرف السادات ابريشمى تفتى سوم تجربى 1086 6347 -2
الهه فرمان رضايى بهاره پناهى سعداباد سوم تجربى 1162 6298 -1
خانم شايسته گلرسان هانيه شريفيا سوم تجربى 1183 6283 -1
حميده ابراهيمى الهام حاتمى سوم تجربى 1202 6270 2
ناهيد سالارى مهديس السادات خورشيد سوم تجربى 1236 6250 6
حميده ابراهيمى مهتاب ميدانى سوم تجربى 1237 6248 8
ناهيد سالارى مرجان ميرحسينى سوم تجربى 1271 6228 -5
ناهيد سالارى فاطمه دهقان طزرجانى سوم تجربى 1289 6219 2
الهه فرمان رضايى سمانه رنجبر باقى سوم تجربى 1289 6219 0
ناهيد سالارى پرى ناز توانا سوم تجربى 1310 6208 -6
الهه فرمان رضايى زهرا توكلى كمكوئى سوم تجربى 1328 6198 6
خانم شايسته گلرسان مژگان ولى زاده سوم تجربى 1339 6193 -2
الهه فرمان رضايى محيا طالبى مزرعه نو سوم تجربى 1379 6165 3
خانم شايسته گلرسان فرناز شريفى فرد سوم تجربى 1379 6165 -1
خانم شايسته گلرسان مريم زارع بيدكى سوم تجربى 1381 6164 0
خانم شايسته گلرسان فاطمه غلامى قاسمى سوم تجربى 1388 6158 -6
حميده ابراهيمى مريم روستائى فيروز آباد سوم تجربى 1392 6155 1
حميده ابراهيمى نيلوفر السادات طبائى زاده سوم تجربى 1416 6145 -9
خانم شايسته گلرسان فاطمه باقرزاده سوم تجربى 1466 6115 3
خانم شايسته گلرسان افسانه ايمانى سوم تجربى 1474 6111 -4
حميده ابراهيمى مهتاب زارع پور سوم تجربى 1482 6106 1
خانم شايسته گلرسان نسيم محمديان امامى سوم تجربى 1487 6104 2
خانم شايسته گلرسان سيده فاطمه وكيل الساداتى سوم تجربى 1526 6088 0
الهه فرمان رضايى مهساالسادات سادات سوم تجربى 1555 6078 1
ناهيد سالارى پرديس السادات خورشيد سوم تجربى 1619 6051 -4
الهه فرمان رضايى حميده دايا سوم تجربى 1625 6048 4
حميده ابراهيمى ندا محمدى خمسيان سوم تجربى 1651 6032 0
بى بى زهرا ضياء كاشانى سميرا نعيم- ميهمان 3870 سوم رياضى 51 7629 5
بى بى زهرا ضياء كاشانى پريسا دهقان سوم رياضى 125 7236 1
خانم شايسته گلرسان نگين امينى ندوشن سوم رياضى 169 7123 11
بى بى زهرا ضياء كاشانى محبوبه محمدعليان سوم رياضى 207 7036 -1
بى بى زهرا ضياء كاشانى مژگان چاكرى يزدى سوم رياضى 301 6851 2
بى بى زهرا ضياء كاشانى حديث عسكر نوه انارى نژاد سوم رياضى 333 6797 3
حميده ابراهيمى فاطمه خواجه افضلى سوم رياضى 380 6715 -1
حميده ابراهيمى زهرا احمدى سوم رياضى 455 6599 4
بى بى زهرا ضياء كاشانى مريم مرادى خواه سوم رياضى 487 6566 -3
بى بى زهرا ضياء كاشانى مهديه زابلى مهدى ابادى سوم رياضى 517 6533 -2
بى بى زهرا ضياء كاشانى نجمه طباخ پور نصر آبادى سوم رياضى 535 6501 -1
بى بى زهرا ضياء كاشانى زهرا جلالى سوم رياضى 538 6500 5
خانم شايسته گلرسان نازنين كاركن سوم رياضى 543 6495 1
بى بى زهرا ضياء كاشانى فائزه شفيع حسينى سوم رياضى 603 6428 -1
فهيمه مصطفايى حميرا باغبان مشيرى سوم رياضى 649 6386 5
حميده ابراهيمى روح انگيز شيوائى گاريزى سوم رياضى 820 6253 5
بى بى زهرا ضياء كاشانى مهتاب مظفرى نيا سوم رياضى 830 6245 -2
حميده ابراهيمى الهه محمدى احمد آبادى سوم رياضى 888 6203 9
بى بى زهرا ضياء كاشانى مريم السادات زاده قريشى تفتى سوم رياضى 1178 6011 -2
بى بى زهرا ضياء كاشانى ناديه دهقانى احمد آباد سوم رياضى 1188 6006 -5
صديقه دادفر مهشيد نوربالا تفتى گرافيك سوم 5 6735 13
صديقه دادفر يگانه دهقانى زاده معمارى سوم 18 6968 2
مريم امراللهى مهرناز فخرى منحصرا زبان 40 6350 -4
مريم امراللهى منصوره مهدوى هفشجانى منحصرا زبان 58 6217 4
 

ورودسایر منوها

سرخط مهمترین خبرها

نفرات برتر آزمون 14 فروردین

نوشته شده توسط رضا حاج محمدزاده

برای مشاهده نفرات برتر آزمون 14 فروردین روی ادامه مطلب کلیک کنید...

ادامه مطلب...

اوقات شرعی