آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز71
mod_vvisit_counterدیروز249
mod_vvisit_counterکل بازدیدها296186

ارتباط با ما

 آدرس : یزد خیابان کاشانی روبروی مخابرات شهید روحپرور کوچه فاطمیه تلفن : 6231505


طراحي شده توسط:
مجير عطارنيا

نفرات برتر

برای مشاهده نفرات برتر آزمون 7 فروردین کلیک کنید

نام نام نام خانوادگى گروه آزمايشى رتبه  تراز  رشد
فهيمه زارع بهناز مظفرى چهارم انسانى 29 7585 0
فهيمه زارع الهه پور فرخ چهارم انسانى 47 7417 -3
خانم مصطفوى فاطمه پوركوثرى چهارم انسانى 52 7372 -1
خانم مصطفوى ياسمن شايق چهارم انسانى 70 7249 -5
فهيمه زارع مهلا پورشمسى بندرآباد چهارم انسانى 76 7210 -1
خانم مصطفوى سارگل ابراهيمى غلامى چهارم انسانى 84 7175 -1
فهيمه زارع مهسا كرامتيان چهارم انسانى 109 7039 -1
فهيمه زارع مطهره زارع مظلوم چهارم انسانى 117 7014 1
فهيمه زارع سمانه احرام پوش چهارم انسانى 185 6806 -2
خانم مصطفوى مهسا قاسمى فيروز آبادى چهارم انسانى 189 6789 3
فهيمه زارع معصومه حاتمى چهارم انسانى 221 6733 -4
فهيمه زارع مهلا عطاران بندر آبادى چهارم انسانى 223 6730 -3
خانم مصطفوى عاطفه دره زرشكى چهارم انسانى 240 6675 1
فهيمه زارع مهديه دهقان بنادكوكى چهارم انسانى 240 6675 4
خانم مصطفوى سيده ستاره سيدعلاقه بند چهارم انسانى 262 6637 -2
خانم مصطفوى فرزانه انتظارى چهارم انسانى 266 6630 -1
فهيمه زارع مطهره بخشى چهارم انسانى 282 6597 -2
مژگان قائمى فائزه فخرابادى چهارم انسانى 289 6594 5
خانم مصطفوى سيده ياسمن ال داود چهارم انسانى 306 6566 -3
فهيمه زارع مهناز برزگرى نصرآبادى چهارم انسانى 330 6515 0
فهيمه زارع سرورالسادات هاشمى چهارم انسانى 357 6483 3
فهيمه زارع فائزه محمدى على آبادى چهارم انسانى 366 6468 5
مژگان قائمى ساجده فخرآبادى چهارم انسانى 397 6431 5
خانم مصطفوى مهسا رشيدى چهارم انسانى 418 6401 -3
مژگان قائمى عاليه السادات باقى زاده بافقى چهارم انسانى 420 6400 -2
سازمان استثنايى فهيمه رضائى پور قنات النوج چهارم انسانى 422 6398 -2
مژگان قائمى افسانه غلامى بنادكوكى چهارم انسانى 444 6369 8
مژگان قائمى فاطمه صميمى محمد آبادى چهارم انسانى 448 6363 2
خانم مصطفوى شكوفه تجمليان چهارم انسانى 476 6331 -9
مژگان قائمى نجمه داد آفرين چهارم انسانى 488 6315 -12
فهيمه زارع الهه السادات ميربندرآبادى چهارم انسانى 502 6299 -2
مژگان قائمى مهناز نويد چهارم انسانى 525 6271 8
فهيمه زارع زهرا كربلائى هادى چهارم انسانى 559 6236 -3
خانم مصطفوى مهسا عمو قديرى چهارم انسانى 595 6206 -5
خانم مصطفوى نيلوفر ابريشمى چهارم انسانى 627 6176 2
مژگان قائمى الهام شهبازيان چهارم انسانى 739 6092 1
فهيمه زارع الهام اطلاع حريرى چهارم انسانى 759 6075 2
فهيمه زارع مريم وضيع طن يزدى چهارم انسانى 799 6047 5
خانم مصطفوى نگار شيشه بر چهارم انسانى 818 6039 -9
فهيمه زارع مطهره افخمى عقداء چهارم انسانى 829 6034 -4
زهرا محمدى مقدم غزاله تفاق چهارم تجربى 17 8118 -1
زهرا محمدى مقدم سارا سليم پور چهارم تجربى 42 7941 -4
زهرا محمدى مقدم ثناءالسادات پورطباطبائى چهارم تجربى 107 7705 2
زهرا نوح پيشه آذين ابراهيمى چهارم تجربى 128 7664 4
زهرا محمدى مقدم مريم چاكرى يزدى چهارم تجربى 137 7636 -2
زهرا نوح پيشه الهام ميرزائى چهارم تجربى 186 7550 2
فاطمه محمدى مقدم فهيمه كلانترى چهارم تجربى 244 7480 0
سيده سوفيا آتشى مريم برخورداريان چهارم تجربى 261 7454 3
زهرا محمدى مقدم فاطمه رمضانخانى چهارم تجربى 263 7453 3
فهيمه مصطفايى نغمه نعيمى بافقى چهارم تجربى 264 7452
زهرا محمدى مقدم هما فرحزادى چهارم تجربى 331 7351 -2
زهرا نوح پيشه ساجده زارع ده آبادى چهارم تجربى 389 7290 -10
نيلوفر محمدى مهسا شمسى زاده چهارم تجربى 431 7254 3
سيده سوفيا آتشى نجمه السادات هاشمى چهارم تجربى 448 7239 -5
زهرا نوح پيشه الهام فرمان رضايى چهارم تجربى 504 7201 -1
زهرا محمدى مقدم هانيه السادات امامى چهارم تجربى 554 7165 1
محبوبه اخوان حمامى ياسمن السادات يزدان پرست چهارم تجربى 730 7058 8
فاطمه محمدى مقدم زهرا مظفرى چهارم تجربى 758 7043 -4
زهرا محمدى مقدم ليلا محسن زاده چهارم تجربى 763 7040 -5
نيلوفر محمدى فاطمه عباسلو چهارم تجربى 839 7010 2
فاطمه محمدى مقدم محدثه مهرى بنستانى چهارم تجربى 871 6995 2
زهرا محمدى مقدم زهرا كلنگ دارى چهارم تجربى 1030 6930 1
نگار اشرفيان الهه السادات محسنى الحسينى چهارم تجربى 1030 6930 0
خانم مصطفوى ريحانه كريمى زارچى چهارم تجربى 1035 6929 1
فاطمه محمدى مقدم نگار دلال نژاد چهارم تجربى 1038 6928 5
نيلوفر محمدى زينب اسلامى حسن آبادى چهارم تجربى 1127 6896 1
سيده سوفيا آتشى منصوره ميرشمسى چهارم تجربى 1144 6890 3
فاطمه محمدى مقدم زهرا محمودى ميمند چهارم تجربى 1178 6876 3
زهرا محمدى مقدم فاطمه السادات شمس الدينى عز آبادى چهارم تجربى 1311 6829 -4
نيلوفر محمدى مريم زارع مهرجردى چهارم تجربى 1351 6815 3
فاطمه محمدى مقدم فروغ منتظرى سانيجى چهارم تجربى 1407 6796 1
فاطمه محمدى مقدم مهلا تكميلى چهارم تجربى 1482 6771 -4
نيلوفر محمدى منصوره جبارى موروئى- ميهمان 4565 چهارم تجربى 1545 6747 7
زهرا نوح پيشه محدثه ملاحسينى باجگانى چهارم تجربى 1632 6719 0
زهرا محمدى مقدم مهسا زارع زاده چهارم تجربى 1689 6701 -2
زهرا نوح پيشه شميمه شمس راد چهارم تجربى 1735 6688 -1
خانم مصطفوى نگين السادات مصطفوى يزدى چهارم تجربى 1739 6686 -5
زهرا محمدى مقدم فرزانه حسنى صدر آبادى چهارم تجربى 1759 6682 -4
زهرا نوح پيشه مهتاب السادات طباطبائى چهارم تجربى 1942 6634 -2
سيده سوفيا آتشى نجمه يزدانى چهارم تجربى 1959 6628 -5
زهرا نوح پيشه ليلا دهقانى تفتى چهارم تجربى 1977 6624 -4
سيده سوفيا آتشى مينا باقرى زاده چهارم تجربى 2033 6609 0
زهرا محمدى مقدم سيده ناديا حسينى قالى باف چهارم تجربى 2044 6606 -1
زهرا محمدى مقدم شيما السادات دهقان منشادى چهارم تجربى 2125 6587 0
زهرا محمدى مقدم زهرا كلانترى سرچشمه چهارم تجربى 2168 6577 -5
خانم مصطفوى فاطمه مقتدرى چهارم تجربى 2181 6573 2
سيده سوفيا آتشى شكوه مير جليلى چهارم تجربى 2185 6572 -2
زهرا محمدى مقدم مريم باغ بهشتى چهارم تجربى 2213 6566 -1
خانم مصطفوى ايماء علائى چهارم تجربى 2248 6559 2
زهرا محمدى مقدم شميم شكيبا چهارم تجربى 2371 6531 3
زهرا محمدى مقدم فاطمه مسكاران چهارم تجربى 2450 6512 -2
خانم مصطفوى ليلا عابدى اردكانى چهارم تجربى 2508 6498 0
زهرا محمدى مقدم زهره خدابنده چهارم تجربى 2601 6476 -1
سيده سوفيا آتشى مهديه دهقانى زاده بغداد آباد چهارم تجربى 2628 6469 -2
زهرا محمدى مقدم فاطمه مظفرى چهارم تجربى 2659 6464 -3
نگار اشرفيان مهديه پلونى گاوافشادى چهارم تجربى 2673 6460 1
خانم مصطفوى زهرا پيروزان چهارم تجربى 2702 6454 -3
فاطمه محمدى مقدم سارا برهانى گاريز چهارم تجربى 2758 6442 -1
فاطمه محمدى مقدم فرشته زارع بنادكوكى چهارم تجربى 2799 6435 -1
فاطمه محمدى مقدم فاطمه ملائى چهارم تجربى 2956 6404 -1
نگار اشرفيان الهام فراشاهيان يزدى چهارم تجربى 3038 6388 10
زهرا نوح پيشه آرزو مظفرى چهارم تجربى 3188 6362 2
فاطمه محمدى مقدم فاطمه السادات طباطبائى چهارم تجربى 3285 6345 4
زهرا نوح پيشه صدف آب حيات- ميهمان 2000 چهارم تجربى 3293 6343 -8
زهرا محمدى مقدم محيا رعيت حسين آبادى چهارم تجربى 3538 6302 4
زهرا محمدى مقدم مريم السادات الحسينى المدرسى چهارم تجربى 3574 6295 -6
سيده سوفيا آتشى بهناز وكيلى زارچ چهارم تجربى 3610 6290 -4
نگار اشرفيان مهسا فلكيان چهارم تجربى 3610 6290 -4
خانم مصطفوى ثريا آزادى طلب داودآبادى چهارم تجربى 3704 6274 -7
خانم مصطفوى نسيم شير غلامى چهارم تجربى 3713 6273 -3
زهرا محمدى مقدم هانيه هادى ندوشن چهارم تجربى 3787 6262 -3
زهرا نوح پيشه نسيم السادات مير باقرى فيروز آباد چهارم تجربى 3842 6253 -1
خانم مصطفوى مريم كريمى چهارم تجربى 3849 6252 -1
خانم مصطفوى نگار صديقى خويدكى چهارم تجربى 3935 6238 -4
سيده سوفيا آتشى مريم مهدى پور خراسانى چهارم تجربى 4136 6202 -1
زهرا محمدى مقدم سارا آخوندى ميبدى چهارم تجربى 4188 6192 -3
خانم مصطفوى فرشته كردگارى چهارم تجربى 4215 6188 -2
زهرا نوح پيشه آرزو سلطان عطار چهارم تجربى 4260 6181 -2
خانم مصطفوى مهسا ابوئى چهارم تجربى 4314 6171 0
زهرا محمدى مقدم نيلوفر خداداد سريزدى چهارم تجربى 4441 6151 0
نيلوفر محمدى فاطمه كريمى چهارم تجربى 4698 6110 -7
فاطمه محمدى مقدم معصومه زارع زاده رشكوئيه چهارم تجربى 4741 6102 -1
نگار اشرفيان فريبا زارع نظرى بياضى چهارم تجربى 4902 6076 -5
خانم مصطفوى مريم لطيفى ميبدى چهارم تجربى 5117 6047 -2
فهيمه مصطفايى فاطمه برزگر چهارم تجربى 5243 6029
زهرا نوح پيشه مهديه خباز زاده يزدى چهارم تجربى 5327 6018 9
فاطمه محمدى مقدم فروغ السادات عرب نجفى چهارم تجربى 5377 6011 -8
فاطمه مصطفوى يزدى جوانه جواهرچيان چهارم رياضى 130 7821 0
مليحه شيبانى فاطمه غفورى چهارم رياضى 135 7812 4
فاطمه مصطفوى يزدى فضه گلشنى قريه على چهارم رياضى 225 7637 6
مليحه شيبانى زهرا برزگرى دهج چهارم رياضى 227 7635 4
خانم مصطفوى مطهره برزگرى دهج چهارم رياضى 404 7399 2
مليحه شيبانى مهلا شاه خواجه چهارم رياضى 426 7369 1
تابنده قاسمى شيما السادات شهيدى چهارم رياضى 590 7194 7
خانم مصطفوى مهسا محمدى چهارم رياضى 643 7153 4
خانم مصطفوى عادله السادت حسينى چهارم رياضى 688 7118 7
فاطمه مصطفوى يزدى ضحى شريف يزدى چهارم رياضى 759 7049 2
فاطمه مصطفوى يزدى مهرنوش زرندوش چهارم رياضى 759 7049 1
مليحه شيبانى پريسا امامى چهارم رياضى 1155 6785 11
فاطمه مصطفوى يزدى مريم السادات مشتاقيان چهارم رياضى 1288 6716 -1
مليحه شيبانى فاطمه بافقى چهارم رياضى 1296 6713 1
مليحه شيبانى فريده جدى چهارم رياضى 1344 6688 4
مليحه شيبانى فريده السادات دهقان منشادى چهارم رياضى 1376 6671 -6
فاطمه مصطفوى يزدى زهرا ميرزا زاده چهارم رياضى 1494 6609 2
خانم مصطفوى فاطمه ياورى چهارم رياضى 1593 6561 2
فاطمه مصطفوى يزدى فاطمه خرمى چهارم رياضى 1749 6506 -3
خانم مصطفوى مريم برخوردارى نائينى چهارم رياضى 1796 6486 -1
مليحه شيبانى پرى ناز زرگران يزد چهارم رياضى 2097 6378 1
فاطمه مصطفوى يزدى مهديه اعتمادى چهارم رياضى 2179 6354 -2
خانم مصطفوى مينا احمدى چهارم رياضى 2197 6349 12
فاطمه مصطفوى يزدى فاطمه السادات مدرسى زاده چهارم رياضى 2356 6295 1
فاطمه مصطفوى يزدى گيتا سعادتى چهارم رياضى 2656 6212 -1
فاطمه مصطفوى يزدى الهام زارع راد چهارم رياضى 2664 6211 -2
فاطمه مصطفوى يزدى فاطمه فتوحى فيروزآباد چهارم رياضى 2798 6170 0
فاطمه مصطفوى يزدى عاطفه عالم رجبى چهارم رياضى 2832 6161 -2
خانم مصطفوى نازنين عليخانى چهارم رياضى 2836 6160 0
خانم مصطفوى سيده فاطمه ميرجليلى چهارم رياضى 3044 6109 -2
مليحه شيبانى مريم السادات حاتمى نسب يزدى چهارم رياضى 3101 6094 4
مليحه شيبانى فاطمه محفوظى چهارم رياضى 3121 6090 3
فاطمه مصطفوى يزدى مهديه عباسى چهارم رياضى 3329 6048 3
راضيه شاه بندرى طاهره شريفى حسابدارى سوم 79 6001 11
خانم شايسته گلرسان بهناز زارع بيدكى سوم انسانى 8 7439 -9
مريم السادات ممتاز شكيبا السادات طباطبايى سوم انسانى 11 7310 -10
خانم شايسته گلرسان شبنم بيطرف سوم انسانى 13 7294 -1
مريم السادات ممتاز عطيه پارسائيان سوم انسانى 26 7069 -6
مريم السادات ممتاز فاطمه آخوندى سوم انسانى 33 6955 -12
خانم شايسته گلرسان حانيه السادات دهقانى سانيج سوم انسانى 43 6819 -6
مريم السادات ممتاز زهرا السادات استاندارى سوم انسانى 56 6675 -10
خانم شايسته گلرسان هانيه مهدوى سوم انسانى 66 6604 -5
مريم السادات ممتاز معصومه حبيبيان سوم انسانى 114 6352 -6
مريم السادات ممتاز زكيه كاظمى مغستان سوم انسانى 121 6273 0
مريم السادات ممتاز فاطمه محمدى خمسيان سوم انسانى 186 6042 0
ناهيد سالارى ليلا امير بيگى تفتى سوم تجربى 19 7993 -2
ناهيد سالارى حانيه پارسائيان سوم تجربى 62 7659 -1
ناهيد سالارى فرزانه روزگارى سوم تجربى 67 7647 -1
خانم شايسته گلرسان ماجده ميرجليلى سوم تجربى 70 7643 3
ناهيد سالارى آتنا عبدالرضا زاده سوم تجربى 88 7558 0
ناهيد سالارى مهديه بحرى سوم تجربى 142 7392 -3
ناهيد سالارى فاطمه السادات حسينى سوم تجربى 144 7388 -1
حميده ابراهيمى پريسا قمشاهى سوم تجربى 152 7374 5
الهه فرمان رضايى سارا ميرحسينى سوم تجربى 165 7351 8
الهه فرمان رضايى مهسا پيرى اردكانى- ميهمان 5510 سوم تجربى 168 7339 -1
خانم شايسته گلرسان راحمه احمدى سوم تجربى 257 7147 2
الهه فرمان رضايى فاطمه بمانى سوم تجربى 290 7094 0
ناهيد سالارى فاضله طاهرى زاده سوم تجربى 321 7057 0
خانم شايسته گلرسان حانيه خيرانديش سوم تجربى 326 7051 0
ناهيد سالارى فاطمه مظلوم فرد سوم تجربى 382 6970 4
الهه فرمان رضايى مريم محمدكريمى سوم تجربى 389 6960 -5
فهيمه مصطفايى مهديه ساعت چى سوم تجربى 401 6943 -2
الهه فرمان رضايى پگاه صالحى فيروز آبادى سوم تجربى 481 6856 -14
الهه فرمان رضايى نيوشا فروزنيا سوم تجربى 487 6849 -3
حميده ابراهيمى مهسا حيدرنژاد سوم تجربى 491 6843 1
ناهيد سالارى زهرا افخمى عقدا سوم تجربى 580 6747 1
ناهيد سالارى نگار باقرى فهرجى سوم تجربى 596 6731 2
خانم شايسته گلرسان زهرا توكلى سوم تجربى 614 6714 -2
الهه فرمان رضايى آيدا جعفرى سوم تجربى 678 6646 1
ناهيد سالارى موژان شفيق- ميهمان 2500 سوم تجربى 679 6645 0
الهه فرمان رضايى الهام كارگر حاجى آبادى سوم تجربى 729 6604 -3
الهه فرمان رضايى سودابه شيخ عليشاهى سوم تجربى 750 6581 -5
حميده ابراهيمى مهلا دشتى سوم تجربى 792 6542 5
خانم شايسته گلرسان مهديه محمدى سوم تجربى 794 6541 -2
الهه فرمان رضايى لادن خرميان سوم تجربى 807 6536 2
الهه فرمان رضايى مريم باغيانى سوم تجربى 872 6494 0
خانم شايسته گلرسان الهه زارع رشكوييه سوم تجربى 932 6447 0
خانم شايسته گلرسان شادى دهستانى سوم تجربى 1036 6377 10
ناهيد سالارى زهرا بهرامى سوم تجربى 1051 6367 -3
حميده ابراهيمى اشرف السادات ابريشمى تفتى سوم تجربى 1086 6347 -2
الهه فرمان رضايى بهاره پناهى سعداباد سوم تجربى 1162 6298 -1
خانم شايسته گلرسان هانيه شريفيا سوم تجربى 1183 6283 -1
حميده ابراهيمى الهام حاتمى سوم تجربى 1202 6270 2
ناهيد سالارى مهديس السادات خورشيد سوم تجربى 1236 6250 6
حميده ابراهيمى مهتاب ميدانى سوم تجربى 1237 6248 8
ناهيد سالارى مرجان ميرحسينى سوم تجربى 1271 6228 -5
ناهيد سالارى فاطمه دهقان طزرجانى سوم تجربى 1289 6219 2
الهه فرمان رضايى سمانه رنجبر باقى سوم تجربى 1289 6219 0
ناهيد سالارى پرى ناز توانا سوم تجربى 1310 6208 -6
الهه فرمان رضايى زهرا توكلى كمكوئى سوم تجربى 1328 6198 6
خانم شايسته گلرسان مژگان ولى زاده سوم تجربى 1339 6193 -2
الهه فرمان رضايى محيا طالبى مزرعه نو سوم تجربى 1379 6165 3
خانم شايسته گلرسان فرناز شريفى فرد سوم تجربى 1379 6165 -1
خانم شايسته گلرسان مريم زارع بيدكى سوم تجربى 1381 6164 0
خانم شايسته گلرسان فاطمه غلامى قاسمى سوم تجربى 1388 6158 -6
حميده ابراهيمى مريم روستائى فيروز آباد سوم تجربى 1392 6155 1
حميده ابراهيمى نيلوفر السادات طبائى زاده سوم تجربى 1416 6145 -9
خانم شايسته گلرسان فاطمه باقرزاده سوم تجربى 1466 6115 3
خانم شايسته گلرسان افسانه ايمانى سوم تجربى 1474 6111 -4
حميده ابراهيمى مهتاب زارع پور سوم تجربى 1482 6106 1
خانم شايسته گلرسان نسيم محمديان امامى سوم تجربى 1487 6104 2
خانم شايسته گلرسان سيده فاطمه وكيل الساداتى سوم تجربى 1526 6088 0
الهه فرمان رضايى مهساالسادات سادات سوم تجربى 1555 6078 1
ناهيد سالارى پرديس السادات خورشيد سوم تجربى 1619 6051 -4
الهه فرمان رضايى حميده دايا سوم تجربى 1625 6048 4
حميده ابراهيمى ندا محمدى خمسيان سوم تجربى 1651 6032 0
بى بى زهرا ضياء كاشانى سميرا نعيم- ميهمان 3870 سوم رياضى 51 7629 5
بى بى زهرا ضياء كاشانى پريسا دهقان سوم رياضى 125 7236 1
خانم شايسته گلرسان نگين امينى ندوشن سوم رياضى 169 7123 11
بى بى زهرا ضياء كاشانى محبوبه محمدعليان سوم رياضى 207 7036 -1
بى بى زهرا ضياء كاشانى مژگان چاكرى يزدى سوم رياضى 301 6851 2
بى بى زهرا ضياء كاشانى حديث عسكر نوه انارى نژاد سوم رياضى 333 6797 3
حميده ابراهيمى فاطمه خواجه افضلى سوم رياضى 380 6715 -1
حميده ابراهيمى زهرا احمدى سوم رياضى 455 6599 4
بى بى زهرا ضياء كاشانى مريم مرادى خواه سوم رياضى 487 6566 -3
بى بى زهرا ضياء كاشانى مهديه زابلى مهدى ابادى سوم رياضى 517 6533 -2
بى بى زهرا ضياء كاشانى نجمه طباخ پور نصر آبادى سوم رياضى 535 6501 -1
بى بى زهرا ضياء كاشانى زهرا جلالى سوم رياضى 538 6500 5
خانم شايسته گلرسان نازنين كاركن سوم رياضى 543 6495 1
بى بى زهرا ضياء كاشانى فائزه شفيع حسينى سوم رياضى 603 6428 -1
فهيمه مصطفايى حميرا باغبان مشيرى سوم رياضى 649 6386 5
حميده ابراهيمى روح انگيز شيوائى گاريزى سوم رياضى 820 6253 5
بى بى زهرا ضياء كاشانى مهتاب مظفرى نيا سوم رياضى 830 6245 -2
حميده ابراهيمى الهه محمدى احمد آبادى سوم رياضى 888 6203 9
بى بى زهرا ضياء كاشانى مريم السادات زاده قريشى تفتى سوم رياضى 1178 6011 -2
بى بى زهرا ضياء كاشانى ناديه دهقانى احمد آباد سوم رياضى 1188 6006 -5
صديقه دادفر مهشيد نوربالا تفتى گرافيك سوم 5 6735 13
صديقه دادفر يگانه دهقانى زاده معمارى سوم 18 6968 2
مريم امراللهى مهرناز فخرى منحصرا زبان 40 6350 -4
مريم امراللهى منصوره مهدوى هفشجانى منحصرا زبان 58 6217 4
 

ورودسایر منوها

سرخط مهمترین خبرها

نفرات برتر آزمون 7 فروردین1394
نوشته شده توسط رضا حاج محمدزاده
برای مشاهده نفرات برتر آزمون 7فروردین د بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

 

 

ادامه مطلب...

اوقات شرعی